miércoles, 22 de febrero de 2017

Deures

Català: fer una carta al director.
Castellà: activitats 7, 8 i 9. Degut a un problema tècnic, els deures que s'han de fer (act. 7, 8 i 9) es publicaran a partir de les 17:00. Em sap greu

No hay comentarios:

Publicar un comentario